Hem
Om oss
Kontakt
Aktuellt
Vilse i Småland
Verkstadsgatan 42
39239 Kalmar
070 - 7290625
info@vilse.com
Hem  ›  Om oss  ›  Fakta

Fakta

När du ingår i en grupp som fungerar och där samarbetet flyter på, genererar varje individ energi till gruppens övriga deltagare. Det visar sig ofta att sådana grupper presterar mer, har roligare och ser framåt att ta sig an nya uppgifter eller problem att lösa. Det är ingen slump att man brukar tala om personalen som företagets viktigaste tillgång. Därför är det alltid en bra investering att vårda sin personal och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Många av våra kunder anlitar oss regelbundet för att satsa på sin personal och höja energinivåer och lagkänsla.

Att som företag ha ett sammansvetsat team gynnar inte bara personalens arbetsmiljö - utan även företagets vinst. Kostnaden för ett ineffektivt samarbete som kanske yttrar sig i missnöje på arbetsplatsen kan bli stor.  Arbetstiden som läggs på att oroa sig, vara i och prata om situationen innebär även en produktivitetsminskning - vid en sådan situation på företaget uppskattar man att upp till 1 timme per person och dag går förlorad. Man måste även räkna med utebliven kreativitet, dämpad motivation och förlorat samarbete. Det är inte svårt att förstå hur en långvarig konflikt kan påverka ett företags slutresultat. Om 4 personer har problem blir det uppskattningsvis ett tapp av 80 arbetstimmar i månaden – motsvarande en halv anställd som pratar och inte levererar.

(Källa: Liv Larsson på SEKO).

En vanlig reaktion såväl under som efter en situation där energi dräneras är att anställda söker sig bort till andra arbeten. När anställda slutar p.g.a. otillfredsställande arbetsmiljö går kompetens förlorad. Det kostar också avsevärda summor att söka, anställa och lära upp nya medarbetare – uppskattningsvis en årslön eller mer i form av kostnader för annonsering, intervjuer och referenskontroll, tillfällig personal innan ny person tillsätts, produktivitetsminskning innan den nyanställde kommer in i arbetet.

(Källa: http://www.adp.com).